Sendikalı Oldukları İçin İşten Çıkartılan Eren İşçileri; “İşimizi Geri İstiyoruz”

Sendikalı Oldukları İçin İşten Çıkartılan Eren İşçileri; “İşimizi Geri İstiyoruz”

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı’nda bulunan Eren Enerji’ye ait santralde çalışan işçiler, sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmıştı. “İşimizi geri istiyoruz” diyerek her hafta Cuma günü şirket önünde eylem yapan Eren İşçileri ile Zonguldak Demokrasi Platformu üyeleri saat 18:00’da Madenci Heykeli’nde buluşarak ortak bir basın açıklaması düzenledi. Yapılan açıklamaya DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yanı sıra, Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri, KESK üye ve yöneticileri, siyasi parti temsilcileri katıldı.

Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı eylemde Eren Enerji’ye bağlı çalışan işçilerin işe geri alınması talebi yinelenirken, DİSK Enerji-Sen’de örgütlü işçiler yılmadan direnişi sürdüreceklerini vurguladılar. Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı açıklamada sermaye düzeninin varlığını sürdürmesi için örgütsüz bir işçi sınıfının varlığına ihtiyaç duyduğunu belirtirken; anayasal hakları olan sendikalaşma hakkını kullandığı için hiçbir işçinin işinden, ekmeğinden uzaklaştırılamayacağını, açlıkla terbiye edilemeyeceğini belirtti. Çerkezoğlu açıklamasında; “Zonguldak’ta Eren Enerji’de enerji işçisi arkadaşlarımız emeğinin karşılığını almak için, çoluğunun çocuğunun geleceğini güvence altına almak için en temel hakları olan sendikalı olma hakkını kullandılar ve ne yazık ki işverenler bu arkadaşlarımızı DİSK’li olduğu için, Enerji-Sen’li olduğu için ve bundan sonra hayatında söz ve karar sahibi olmak iradesini gösterdikleri için 15 tane işçi arkadaşımızı işten çıkartarak buradaki sendikal örgütlenmeyi engellemeye çalışıyorlar. Taleplerimiz son derece açık ve net. Bütünüyle haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkartılan 15 işçi arkadaşımızın derhal işbaşı yaptırılmalarını istiyoruz. Eren Enerji’de sendikalı bir çalışması kurulabilmesi açısından bir toplu iş sözleşmesi ile birlikte sendikamızın tanınmasını ve sendikamız önündeki her türlü engelin kaldırılmasını istiyoruz. Ancak bu şekilde bu tehlikeli işi yapan, her gün ama her gün yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgide çalışan enerji işçisi olarak çalışan arkadaşlarımızın hayatlarını güvence altına almanın tek koşulu onların örgütlü ve sendikalı olmalarıdır. Zonguldak gibi emeğin başkenti olan bir şehirdeki köklü mücadele kültürü ile bu taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Zonguldak Demokrasi Platformu adına konuşan KESK’E bağlı BES Şube Başkanı Anıl Çetinkaya ise Eren İşçilerinin işten çıkartılmaları ardından gösterdikleri direnci ve mücadeleyi hatırlatarak; “Direnen Eren işçilerinin talepleri taleplerimizdir. İş barışı sağlayacaksanız öncelikli olarak haksız işten attığınız işçileri derhal işbaşı yaptırmalısınız. İşçiler işbaşı yaptıktan sonra sizin seçtiğiniz değil işçilerin seçtiği temsilciler ile bir araya gelip taleplerini dinlemelisiniz. İşçilerin sendika seçme özgürlüğüne saygı duyarak, işçi sağlığı ve güvenliği konularında sendikaları ile birlikte karar almalısınız. Bizler Demokrasi platformu olarak Eren işçilerinin bu haklı taleplerinin takipçisi olacağımızı, buradan Zonguldak Maden İşçileri ve Zonguldak Emekçileri için çok önemli olan Madenci Anıtı’ndan ilan ediyoruz. Eren işçilerinin güvencesizliğe karşı açtıkları bayrak hepimizin bayrağıdır. Eren İşçileri sendikalı bir şekilde iş başı yapana kadar da direnen işçileri yalnız bırakmayacağız” dedi. Açıklamaların ardından Eren İşçileri her Cuma günü yaptıkları günü önümüzdeki Cuma da şirket kapısında eylemlerini sürdüreceklerini duyurarak açıklamayı sonlandırdı.

0
90 Trakyalı Kazandı! Cam İşçilerinin Zaferi… Maden Faciası… Ölü ve Yaralılar Var!

Yorum yapılmamış

No comments yet

Bir yanıt yazın