Can Taylan Tapar

Yönetici
Yönetici
Mesajlar
18
Katma Değer Vergisi Beyannamesi düzenlerken karşımıza çıkan Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi kutusu zaman zaman kafamızı karıştırabilir. Bu bölümün kullanım alanlarını netleştirmekte fayda var.​
‘İlave Edilecek KDV’ Gitti ‘Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi’ Geldi
Zira bilindiği gibi 01.02.2017 tarihinde KDV-1 Beyannamesinde yapılan bir güncelleme ile ‘İlave Edilecek KDV’ kısmının ismi ‘Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi’ olarak değiştirilmişti. Bu değişiklik sonucu bazı belirsizlikler ortaya çıkmıştı. Birçok tartışma ve sorulan yoğun sorular üzerine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 19.03.2018 tarihinde E-182442 numarasıyla yapılan bir duyuru ile konu hakkında açıklamalarda bulunulmuştu.​
2018 KDV Beyannamesi değişikliği ile ilgili duyuruya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.​
Şimdi bu duyuruya bağlı olarak mükellefleri ve meslek mensuplarını ilgilendiren çeşitli hususları aktarmaya çalışacağım.​
2018-06-07_16-43-29.png
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi Bölümüne Neler Yazılabilir?
-KDV Beyannamesinin ‘Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi!’ bölümünde, sadece 3065 sayılı KDV Kanununun 30. maddesinin (a), (c) ve (d) bendi uyarınca indirilemeyecek KDV tutarı yazılabilir.​
Peki nedir bunlar?
a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,​
c) Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi,​
d) Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi.​
Kur Farklarına Ait KDV, Beyannamenin Matrah Kulakçığında Beyan Edilecek.
Döviz kuru farklarının KDV beyannamesinde nasıl beyan edileceğine ilişkin olarak, 3065 sayılı KDV Kanununun 24. maddesi uyarınca kur farkları KDV’nin matrahına dahil olduğundan, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra ortaya çıkan kur farklarının KDV Beyannamesinin ‘Matrah’ kulakçığındaki tablolarda beyan edilmesi gerekmektedir.​
Mal İadelerine İlişkin Kdv, 504 No’lu Kod İle Beyan Edilecektir.
Mal iadesine işlemlerine ait vergi tutarlarının beyanı, beyannamenin ‘Matrah’ bölümünde bulunan ‘Diğer İşlemler’ tablosunda yer alan ‘504-Alınan Malların İadesi/Gerçekleşemeyen İşlemler’ işlem türü kullanılarak yapılmalıdır.​
01.02.2017 tarihinde KDV-1 Beyannamesinde yapılan güncelleme ile ‘İlave Edilecek KDV’ kısmının ismi ‘Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi’ olarak değiştirilmişti. Bu değişiklikten önce KDV’si indirilmiş malın iadesi (alış iadesi) ’ni bu kısma girebiliyorduk ancak son güncellemeyle yukarıda da belirttiğim gibi mal iadesine işlemlerine ait vergi tutarlarının beyanı, beyannamenin ‘Matrah’ bölümünde bulunan “Diğer İşlemler” tablosunda yer alan ‘504 – Alınan Malların İadesi, Gerçekleşemeyen İşlemler’ işlem türü kullanılarak yapılacak.​
2018-06-07_16-45-31.png
‘Matrah’ Bölümünde Bulunan “Diğer İşlemler” Tablosuna Neler Yazılabilir?
501. Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar (Yolcu Beraberi Eşya) [KDVGUT-(II/A-5)]​
503. Amortismana Tabi Sabit Kıymet (Taşınmaz, Taşıt Araçları, Demirbaş, Makine ve Teçhizat vb.) Satışları​
504. Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler​
550. Diğerleri​
 

Çevrimiçi Üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Forum İstatistikleri

Konular
1,545
Mesajlar
2,324
Üyeler
24
Son Üye
Tabu
Üst